PL EN


2004 | 177 |
Article title

Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce

Content
Title variants
PL
Risk Factors of Capital Market in Poland
Languages of publication
Abstracts
EN
In the paper we analyze risk factors of the capital market in Poland in the monthly period 1996-2002. The capital market risk is measured as a time-varying BETA paramele estimated in a regression of the Warsaw stock indexes (WIG and WIG20 separately) on major foreign stock market indexes (Dow Jones, NASDAQ, DAX and FTSE). The individu; monthly BETA parameters time series are computed as a structural regression parameli estimated for daily data in monthly sub-periods in regressions for WIG and WIG20 indexes on individual foreign stock market indexes. The BETA risk time series is an average ( monthly individual BETA parameters. We put forward a hypothesis that the estimated BET risk depends on monetary and real variables expressing the economic performance of the Polish economy. Hence, we build monetary and real factors models. As risk explanatory factors, we examine income, productivity, trade balance, budget deficit, interest rate and the zloty exchange rate. The risk factors are expressed as differentials relative to the world economy for which stands the US economy. According to Fair and Shiller (1990), we te for relative one-period ahead predictive performance of monetary and real factors models capital market risk in Poland in the period 1999-2002. We find that monetary variables exchange rate and interest rate have relatively more power than real variables in explaining the capital market risk in Poland.
PL
W artykule podjęliśmy próbę określenia czynników mających wpływ na poziom ryzyka rynku kapitałowego w Polsce w latach 1996-2002. Ryzyko rynku kapitałowego zostało wyrażone jako zmienny parametr strukturalny regresji, tzw. współczynnik BETA, dla indeksów WIG i W1G20 z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie względem głównych zagranicznych indeksów giełdowych (Dow Jones, NASDAQ, DAX i FTSE). Szeregi czasowe współczynników BETA zostały wyznaczone jako parametr regresji, oszacowany na próbie dziennej w miesięcznych podokresach w regresjach dla indeksu WIG i WIG20 względem rozpatrywanych indywidualnie zagranicznych indeksów giełdowych. Kolejne wyrazy szeregów czasowych ryzyka dla próby miesięcznej w latach 1996-2002 dla obu indeksów zostały obliczone jako średnie arytmetyczne oszacowanych współczynników BETA. Stawiamy hipotezę, że lak zdefiniowane ryzyko zależy od monetarnych i realnych czynników wyrażających poziom rozwoju gospodarczego Polski, do których zaliczamy: stopę procentową, kurs walutowy złotego, dochód, wydajność pracy, saldo bilansu handlowego i deficyt budżetowy. Czynniki ryzyka zostały wyrażone jako różnice względem odpowiednich zmiennych dla gospodarki światowej. Jako aproksymację zachowań gospodarki światowej przyjęliśmy gospodarkę USA. Za pomocą procedury oceny predyktywnej jakości modeli ekonometrycznych, zaproponowanej w pracy Faira i Shillera (1990), dokonaliśmy oceny względnej siły wpływu czynników monetarnych i realnych na ryzyko rynku kapitałowego. Wnioskujemy, że czynniki monetarne, takie jak stopa procentowa i kurs walutowy, miały większy wpływ niż czynniki realne na kształtowanie się ryzyka rynku kapitałowego w Polsce.
Year
Volume
177
Physical description
Dates
published
2004
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7192
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7192
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.