PL EN


2009 | 228 |
Article title

Methods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districts

Content
Title variants
EN
Metody analizy czynników determinujących atrakcyjność turystyczną gmin
Languages of publication
Abstracts
PL
Atrakcyjność turystyczna danej gminy najczęściej utożsamiana jest z odpowiednią strukturą określonych czynników, charakteryzujących taką gminę. W naukach zajmujących się analizą ilościowej strony zjawisk społecznogospodarczych istnieje szereg technik i narzędzi pozwalających nie tylko na wykrycie czynników determinujących atrakcyjność określonych obszarów, ale także opisujących wpływ tych czynników na badaną atrakcyjność. Bardzo rzadko w tym celu wykorzystywane są funkcje logitowe i probitowe. Funkcje te ze swojej natury znajdują zastosowanie przede wszystkim do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zjawiska, najczęściej jakościowego. Dlatego też są powszechnie wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej czy też określenia prawdopodobieństwa upadku przedsiębiorstwa. Jednak przy określonym zdefiniowaniu prawdopodobieństwa, funkcje te mogą być wykorzystane do oceny wpływu określonych czynników na stopień atrakcyjności turystycznej gmin. Rozważania w tym zakresie zostaną przeprowadzone dla gmin miejskich w województwie zachodniopomorskim.
EN
Tourist attractiveness of communities mostly depends on structures of factors which describing them. There is many methods and techniques detecting factors of attractiveness or describing relationships between them in the socio-economic sciences. The paper show a trial of using probit and logit functions to detect and describe factors related with tourist attractiveness.
Keywords
Year
Volume
228
Physical description
Dates
published
2009
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7215
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.