PL EN


2009 | 228 |
Article title

The Survey of Economic Activity of People In Rural Areas - The Analysis Using the Econometric Hazard Models

Content
Title variants
EN
Badanie aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej - analiza z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli hazardu
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy analizowana jest długość czasu trwania zatrudnienia wśród ludności wiejskiej. Szacując modele hazardu wyznaczamy bezpośrednie ryzyko tego, że zatrudniony przestanie wykonywać swą pracę w danym przedziale czasowym. Modele hazardu pozwalają uwzględniać takie charakterystyki badanych osób, jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, czy status zatrudnienia jako determinanty dla prawdopodobieństwa zaprzestania zatrudnienia. Wskazujemy różnice w aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w porównaniu z miejską oraz identyfikujemy różnice pomiędzy województwami. W analizie wykorzystujemy dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski.
EN
This paper discusses the duration of employment periods in the rural population. Estimating the risk models, the direct risk of leaving the job is calculated. We estimate hazard rate models to assess the effect of such factors as: gender, age, education level, place of residence and employment status, on the individual’s employment duration. We establish differences between economic activity of people in rural and urban areas and those between residents of rural areas from various polish provinces. To estimate, we use data from the Labour Force Survey in Poland.
Year
Volume
228
Physical description
Dates
published
2009
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7217
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7217
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.