Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Экономические последствия изменений продолжительности работы по специальности в жизни человека

Content

Title variants

Ekonomiczne skutki zmiany czasu trwania pracy zawodowej w życiu człowieka
Economic Consequences of Changes in Length of Professional Work Time in Man's Life

Languages of publication

Abstracts

PL
Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
PL
Najogólniej biorąc z rozpatrywanego punktu widzenia życie ludzkie składa się z trzech zasadniczych części, jakimi są: okres poprzedzający podjęcie pracy zawodowej, właściwa praca zawodowa i wiek emerytalny. Pierwszy i trzeci z omawianych okresów wykazują tendencję do zwiększania swojego stanu posiadania kosztem okresu pracy zawodowej. Także zresztą w latach aktywnej działalności występują tendencje do daleko idącego ograniczania czasu pracy. Istotnym czynnikiem jest ponadto wydłużenie się przeciętnego życia ludzkiego, co zmusza do zwiększenia środków koniecznych dla zabezpieczenia potrzeb ludzkich w okresie emerytalnym. Badania przeprowadzone na przykładzie przemysłu i całej uspołecznionej gospodarki polskiej wykazują m. in., źe czas pracy w ciągu życia ludzkiego uległ w ciągu 17 lat (1960-1961-1977) skróceniu ookoło jedną ósmą przy równoczesnym ogromnym wzroście nakładów na świadczenia emerytalne.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7515

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.