Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1984 | 30 |

Article title

Проблеш профессиональной активнос ти женщин в городских промышленных центрах

Content

Title variants

Problemy zawodowej aktywności kobiet w miejskich centrach przemysłowych
Problems of Professional Activity of Women in Industrial Urban Centres

Languages of publication

Abstracts

PL
W opracowniu przedstawiono społeczno-ekonomiczne problemy pracy zawodowej kobiet, wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych w Województwie Miejskim Łódzkim. Województwo to, z uwagi na feminizację zatrudnienia, stanowi szczególnie interesujący obszar badawczy w zakresie pracy zawodowej kobiet. Omówiono czynniki aktywizacji zawodowej kobiet charakterystyczne dla badanego województwa. Przedstawiono wyniki badań ankietowych oraz wnioski wynikające z tych badań. Spośród wielu spraw, wymagających podjęcia odpowiednich decyzji, na szczególną uwagę zasługują dwie. Po pierwsze należy stworzyć taki system świadczeń społecznych, aby wszystkim kobietom, które chcą same opiekować się małym dzieckiem umożllwić podjęcie decyzji o przerwaniu pracy. Po drugie - należy udoskonalić formy i zasady zatrudnienia kobiet, chodzi zwłaszcza o pracę w niepełnym wymiarze godzin.
EN
The article discusses socio-economic problems of professional employnent of women against the background of studies conducted in the Urban Province of Łódź. This administrative province, due to a very high share of women in the total number of workers, represents a very Interesting research are a with regard to professional employment of women. The authors analyze factors accountingf or high professional activity of women being characteristic for the administrative province under survey. There a represented results of questionnaire survey and conclusions afforded by these surveys. From among many problems, which should be urgently solved, the authors distinguish two. Firstly, there should be created such a system of social benefits, which would allow all women wishing to rear children to break their work. Secondly, forms and principles of employing women should be improved, and especially as regards part-time jobs.

Keywords

Year

Volume

30

Physical description

Dates

published
1984

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11089/7516

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11089_7516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.