PL EN


2008 | 224 |
Article title

Identification of Reasons of the Outflow from Unemployment at the Local Labour Market

Authors
Content
Title variants
EN
Identyfikacja przyczyn wyrejestrowań z bezrobocia na lokalnym rynku pracy
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is set in the realistic background of the local labor market. The topic taken up herein concerns the stream analysis of unemployment. The drain of the unemployed from the stock is analyzed from the causality viewpoint. Based on individual data regarding the unemployed from the area of the District Job Center in Pabianice those ontogenetic characteristics of the unemployed are identified that in a statistically significant manner influence the deregistering process. Thanks to using methods of logistic regression and multifactoral variance analysis that are further supported by professional statistic software (SPSS v. 14.0) the reader will learn how and under the influence of which demo-social factors chances and dangers of deregistering develop on the local labour market.
PL
Artykuł osadzony jest w konkretnych realiach lokalnego rynku pracy. Podjęta jest w nim tematyka analizy strumieniowej bezrobocia. Pod katem przyczynowości badany jest strumień odpływu bezrobotnych z zasobu. Na podstawie indywidualnych danych o bezrobotnych z obszaru Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach identyfikowane są te z osobniczych właściwości bezrobotnych. które statystycznie istotnie oddziałują na proces wyrejestrowań. Dzięki zastosowaniu metod regresji logistycznej i wieloczynnikowej analizy wariancji wspomaganych profesjonalnym oprogramowaniem statystycznym (SPSS v,14.0) Czytelnik dowie się. jak i pod wpływem jakich demograficzno-społecznych czynników kształtują się szanse i zagrożenia wyrejestrowań na lokalnym rynku pracy.
Year
Volume
224
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7657
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.