PL EN


2008 | 224 |
Article title

Role of Structural Funds in Combating Unemployment : Case on Local Labour Market

Content
Title variants
EN
Rola funduszy strukturalnych w zwalczaniu bezrobocia : studium lokalnego rynku pracy
Languages of publication
Abstracts
EN
The objective of the paper is showing connections between using financial funds from European Social Fund and unemployment rate in świętokrzyskie voivodeship. Detailed analysis concerns funds allocated for combating unemployment within the Sectoral Operational Programme Human Resources Development for years 2004 - 2006. Moreover it gives basic information about structural funds in Poland, describes situation on labour market in świętokrzyskie voivodeship, EU's employment policy and labour market processes in świętokrzyskie region.
PL
Celem autorki jest pokazanie związków zachodzących pomiędzy wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego a poziomem stopy bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Szczegółowa analiza dotyczy środków przeznaczonych na walkę z bezrobociem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006. Ponadto przedstawiono podstawowe informacje o funduszach strukturalnych w Polsce, sytuację na rynku pracy w województwie świętokrzyskim, politykę zatrudnienia UE oraz podejmowane w regionie świętokrzyskim działania w zakresie rynku pracy.
Year
Volume
224
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7659
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.