PL EN


2009 | 225 |
Article title

Macroeconomic Risk of Investment Portfolios at the Warsaw Stock Exchange

Content
Title variants
EN
Ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie
Languages of publication
Abstracts
EN
The essay presents the attempt to examine selected macroeconomic risk factors of portfolio Investments in Polish capital market as well as to build investment portfolios sensitive to particular risk profiles. With this objective in view, quoted companies at WSE were classified in accordance lo selected macroeconomic risk factor, applying the multidimensional statistic analysis. On the basis of the classification the shares portfolios of different risk profiles were built. The principal components analysis was applied to specify the main macroeconomic risk factors. Next, for all assets individually multifactor regression models were built to describe relations between the return rates of the assets and the macroeconomic risk factors. As a result of the regression analysis the sensitivity risk measures were received. The clustering analysis was applied in order to classify the assets in accordance to the sensitivity risk measures. The result of classification was used to build the portfolios that are sensitive to specific of macroeconomic risks. Finally the influence of the specific macroeconomic risks on total investment risk was examined.
PL
W pracy podjęto próbę oceny wybranych czynników ryzyka makroekonomicznego inwestycji portfel owej na polskim rynku kapitałowym. W tym celu przeprowadzono analizę klasyfikacji spółek ze względu na wybrane czynniki ryzyka makroekonomicznego, a następnie budowano portfele akcji o określonych profilach tego ryzyka. Badanie przeprowadzono na miesięcznych danych makroekonomicznych oraz miesięcznych stopach zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie w okresie od stycznia 1999 do sierpnia 2005 r. Do specyfikacji ryzyka wykorzystano analizę głównych składowych. Wyznaczone składowe główne potraktowano jako czynniki ryzyka makroekonomicznego. Następnie oszacowano funkcje regresji opisujące stopy zwrotu akcji z wyznaczonymi czynnikami ryzyka. W wyniku analizy n presji otrzymano miary ryzyka wrażliwości stóp zwrotu spółek na poszczególne czynniki ryzyka makroekonomicznego. Następnie wykorzystano analizę skupień i dokonano klasyfikacji spółek ze względu na wyznaczone miary wrażliwości. Na podstawie wyników klasyfikacji zbudowano portfele akcji o określonych profilach makroekonomicznego ryzyka a następnie przeprowadzono analizę dywersyfikacji ryzyka portfeli. Ostatecznie zbadano wpływ poszczególnych czynników ryzyka na całkowite ryzyko inwestycji.
Year
Volume
225
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7721
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7721
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.