PL EN


2014 | 03 |
Article title

Utrwalić ślad

Content
Title variants
PL
Preserving the trace
Languages of publication
Abstracts
EN
In his innovative work Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holo - caustu (1987-2003) [To Tell the Holocaust. Polish Prose and Historiography of the Holocaust (1987-2003)], Bartłomiej Krupa presents a multi-faceted overview of lit- erary and historical works devoted to the Holocaust discourse in the Polish prose in the years indicated in the title. These include, respectively: discourse elevating the Jewish victims, pluralising the attitudes and behaviours of Polish bystanders, discourse of Polish guilt and Polish shame and the opposite discourse of Polish. Textual reading, opening the author to a multilateral, often innovative insight into cited texts, encourages contemporary reader to reflect on the issues of the Holocaust, the idea of a tolerant coexistence of nations, issues of multiculturalism and respect for differences and otherness.
PL
Bartłomiej Krupa w swojej innowacyjnej pracy Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003) dokonuje wielopłaszczyznowego oglądu prac literackich i historycznych poświęconych dyskursowi o Zagładzie, który toczył się w prozie polskiej w latach wskazanych w tytule. Były to w kolejności: dyskurs uwznioślający żydowskie ofiary, pluralizujący postawy i zachowania świadków, dyskurs polskiej winy i polskiego wstydu oraz opozycyjny wobec niego dyskurs heroizujący. Czytanie tekstualne, pozwalając autorowi na wielostronny, często nowatorski ogląd przywołanych tekstów, stanowi jednocześnie zachętę dla współczesnego czytelnika do refleksji nad kwestiami Holocaustu, ideą tolerancyjnego współżycia narodów, zagadnieniami wielokulturowości i szacunku dla odrębności i inności.
Keywords
EN
Year
Volume
03
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7894
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7894
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.