PL EN


1980 | 3 |
Article title

Podstawowe problemy realizacji i eksploatacji śródmiejskiego zespołu wysokich budynków mieszkalnych na przykładzie Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł niniejszy jest pierwszą publikacją z planowanej serii opracowań poświęconych specyficznym problemom realizacji i eksploatacji zespołów śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej. Ukazano w nim, na tle podstawowych problemów teoretycznych struktury funkcjonalno- -przestrzennej dzielnic śródmiejskich oraz roli jaką w jej ramach mają do spełnienia wysokie budynki mieszkalne, kilka zasadniczych problemów osiedli tego rodzaju na przykładzie sektora „B" Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie wysokości i struktury nakładów inwestycyjnych w porównaniu z typowymi osiedlami mieszkaniowymi. Analizie poddano skład socjalny lokatorów. Zrelacjonowano wreszcie, w oparciu o wypowiedzi administratorów, podstawowe problemy, jakie wystąpiły w początkowym okresie eksploatacji wysokich budynków mieszkalnych sektora „B” Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1980
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/7931
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_7931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.