PL EN


1986 | 54 |
Article title

Regional Model of European CMEA Economies

Content
Title variants
EN
Regionalny model gospodarki krajów RWPG
Languages of publication
Abstracts
PL
Cechą charakterystyczną prezentowanego w referacie modelu jest jego dwupoziomowa budowa. Na poziom pierwszy składają się makromodele narodowe, opisujące gospodarkę każdego z krajów oddzielnie. Poziomem drugim jest submodel wymiany handlowej z zagranicą. W submodelu tym handel zagraniczny rozbity jest na dwa kierunki - do innych krajów RWPG oraz poza RWPG. Modele narodowe oparte są na dość zunifikowanych założeniach i hipotezach odnośnie do przebiegu procesów gospodarczych w poszczególnych krajach. Założenia te w trakcie empirycznych weryfikacji modeli zostały odpowiednio zmodyfikowane i zindywidualizowane, stosownie do właściwości gospodarek poszczególnych krajów. Autorzy zwrócili uwagę na fakt , iż w specyfikacji równań szczególną rolę odegrały dwie okoliczności i pierwsza związana jest z koniecznością odwzorowania wpływu ograniczeń importowych na społeczną wydajność pracy, druga z wpływem procesu produkcji na tworzenie potrzeb importowych i oferty eksportowej. Specyfikując modele szczególną uwagę poświęcono także zagadnieniu odwzorowania ograniczeń jakie na wzrost importu i eksportu narzuca zadłużenie wobec zagranicy.
Keywords
Year
Volume
54
Physical description
Dates
published
1986
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8008
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.