PL EN


2009 | 12 | 1/2 | 99-113
Article title

The capital barrier to innovation in the small and medium-sized enterprises

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses SMEs' situation with reference to the process of creating an innovative economy. The presented discussion covers both non-material and financial barriers impeding the development of innovations. The examined range of new solutions designed to finance innovation includes types of capital support such as leasing, franchising, venture capital, Business Angels, NewConnect.
Keywords
Year
Volume
12
Issue
1/2
Pages
99-113
Physical description
Dates
published
2010-02-11
Contributors
References
 • Bendyk E. (2008),Uciekający świat, ‘Polityka’ weekly, 6 Sept. 2008, No. 36 (2670)
 • Bokszańska G. (2008),Innowacje technologiczne a życie społeczne, społeczeństwo ryzyka[in:] S. Lachiewicz, A. Adamiuk, M. Matejun (2008) (ed.),Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, PŁ, Łódź
 • Drucker P.F. (1994),Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Drucker P.F. (1992),Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa
 • Dzionek-Kozłowska J. (2007),System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN, Warszawa
 • Grave A. (2007), after L. Mills,Pozyskiwanie kapitału, ‘Biznes’, vol. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Klein N. (2008),Doktryna szoku, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa
 • Kowalak B. (2006),Konkurencyjna gospodarka. Innowacje - infrastruktura - mechanizmy rozwoju, Wydawnictwo PIW, Radom
 • Lewandowska L. (1999),Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, ODDK, Gdańsk
 • Lewandowska L. (2001),Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, ODDK, Gdańsk
 • Lewandowska L. (2005),Rola venture capital w polskiej polityce innowacyjnej[in:] Stanisław Rudolf (ed.).,Polityka gospodarcza Polski a szanse rozwoju podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego, PTE, Łódź
 • Lewandowska L. (2005),Venture capital In The Implementation of EU and Polish Policy of Innovation, ‘Comparative Economic Research Central and Eastern Europe’, Lodz University Press, Lodz
 • Lewandowska L. (2007),Leasing a Catalyst of Innovative Processes, ‘Comparative Economic Research Central and Eastern Europe’, Lodz University Press, Lodz
 • Maciaszczyk A. (2006),Wsparcie i innowacyjność małych i średnich firm z funduszy strukturalnych[in:] In,. J. Otto, R. Stanisławski (ed.),Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, tom II, PŁ - Monografie, Łódź
 • Mendelsohn M. (1998),Franchising, [in:] M.J. Thomas (ed.),Podręcznik marketingu, PWN, Warszawa
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2007),Aniołowie biznesu w sektorze MŚP, Difin, Warszawa
 • Porter M.E., Stern S. (1999),The New Challenge to Americas Prosperity: Findings from the Innovation Index, Council on Competitiveness, Washington, DC
 • Stiglitz J.E. (2007),Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa
 • Walczak-Duraj D. (2002),Ład etyczny w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2001),Integracja europejska, rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.