PL EN


1983 | 02 |
Article title

L'homme, l'histoire et l'Univers chez Hegel et Marx

Content
Title variants
FR
Człowiek, historia i Wszechświat w filozofii Hegla i Marksa
Languages of publication
Abstracts
PL
Proces rozwoju myśli filozoficznej Zachodu - poczynając od antyku poprzez tradycję chrześcijańską aż do Oświecenia - prowadzi do destrukcji absolutu «»oralnego i metafizycznego. Najdobitniej opozycję między pozbawionym treści aksjologicznych światem a człowiekiem Jako bytem wolnym uświadamia sobie po raz pierwszy Kant. Hegel pragnie kantowski dualizm bytu naturalnego i człowieka przezwyciężyć w kreującym w czasie wartości absolucie. Historia staje się u niego obszarem odsłaniania się treści aksjologicznych. Krok dokonany przez młodszych Jego uczniów, a przede wszystkim Feuerbacha i Marksa, prowadzi do ujęcia Universum Jako porządku czysto przyrodniczego, przestrzenno-czasowego, w który człowiek przez swoją aktywność świadomą - tworząc kulturę - wpisuje wartości. Istnieją one jedynie intencjonalnie i są rozpoznawalne tylko w relacji do świata ludzkiego.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8454
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8454
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.