PL EN


2014 | 21 |
Article title

Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym

Authors
Content
Title variants
PL
The role of negative feedback in classroom interactive discourse
Languages of publication
Abstracts
EN
Interactive discourse, a natural source of meaningful language input, plays an important role in the process of developing learners’ communicative competence. Negative and/ or corrective feedback which they get from their interlocutors allows them not only to notice gaps in their linguistic/ cultural knowledge but also to take steps to modify their production so as to make it more adequate. The research shows that a focus on negative/ corrective feedback results in significant learning as the successful modification stimulates the development of learners’ interlanguage which thus becomes a more satisfactory means of communication. The purpose of this article is to present and analyze factors stimulating the process of changing the data from meaningful input, modified on the basis of negative/ corrective feedback into learners’ linguistic knowledge manifesting itself in their more fortunate and more adequate language output.
PL
Dyskurs interakcyjny, będący naturalnym źródłem zrozumiałego materiału wyjściowego, jest czynnikiem odgrywającym istotną rolę w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej. Uzyskiwane w trakcie interakcji informacje zwrotne umożliwiają bowiem uczącym się podjęcie działań naprawczych, dzięki którym dochodzi do modyfikowania produkcji językowej i dostosowania jej do konsytuacji. Działania takie stymulują rozwój ich interjęzyka, dzięki czemu staje się on coraz sprawniejszym narzędziem komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest próba analizy czynników wspomagających proces zamiany danych językowych, otrzymywanych przez uczących się w trakcie instruktażowych działań nauczyciela (meaningful input), a modyfikowanych na podstawie negatywnych informacji zwrotnych (negative feedback) na przyswojoną wiedzę językową, przejawiającą się w poprawniejszych i/ lub bardziej fortunnych działaniach komunikacyjnych (meaningful modified output).
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8566
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8566
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.