PL EN


1985 | 03 |
Article title

0 методологичеоких проблемах химического исследования

Content
Title variants
О metodologicznych problemach badania chemicznego
Languages of publication
Abstracts
PL
Wychodząc od podziału metod badawczych na: 1) uniwersalne - metody materializmu dialektycznegp, 2) ogólne - stosowane do nauki w ogóle i 3)szczególne stosowane do pewnej określonej dyscypliny, autorzy stawiają sobie za cel dyskusję metod (z grupy 2} ich zilustrowanie na przykładzie badań chemicznych. Dyskutowane są kolejno: opis i wyjaśnianie; analiza i synteza; modelowanie.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8614
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.