PL EN


1985 | 03 |
Article title

Некоторые методологические и логичеокие оообениооти научного предвидения

Content
Title variants
Powne metodologiczne i logiczne osobllwoáol naukowego przewidywania
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor przeprowadza rozwalanie zmierzające do uchwycenia pewnych metodologicznych i logicznych osobliwości procesu predykcji (procesu naukowego przewidywania). Dla zrealizowania swego zamiaru dyskutuje szczegółowo obiektywne i subiektywne przesłanki procesu predykcji i w oparciu o tę analizę charakteryzuje główne rodzaje przewidywania i ich wewnętrzną strukturę. Dodatkowo, przedyskutowane zostały organicznie związane z przewidywaniem procesy takie, jak np. prognozowanie oraz naukowe wyjaśnianie. Końcowy fragment artykułu, najbardziej moim zdaniem wartościowy, przynosi rozważania dotyczące tzw. modelowego przewidywania.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8615
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.