PL EN


1987 | 04 |
Article title

Der Mensch und das System. Die Stelle der Anthropologie in der Philosophie Hegels

Content
Title variants
DE
Człowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Hegla
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor podejmuje próbę rekonstrukcji heglowskiej filozofii człowleka. Człowiek w ujęciu Hegla to byt istniejący w czasie, skończony. samotworząoy się w wyniku własnego działania, zakorzeniony w historii i społeczeństwie jako właściwych sobie mediach egzystencji. Istotnym momentem samorozwoju człowieka jest stopniowe zdobywanie przezeń samowiedzy. W prooesie tym Jednakże człowiek ostatecznie utożsamia sio z absolutem, tracąc swą samoistność bytową. Swiadczy to, że refleksja filozoficzna nad człowiekiem w ramach heglowskiego systemu jest o tyle możliwa, o ile pewien jego fragment zostanie wyodrębniony w całości (ten mianowicie, który dotyczy ludzkich form istnienia i działania), gdy intencja podstawowa myśli Hegla skierowana jest nie na człowieka, ale na absolut.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8617
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.