PL EN


2014 | 21 |
Article title

Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych

Authors
Content
Title variants
PL
Word formation chapters in selected course books for teaching slovenian and polish as a foreign language
Languages of publication
Abstracts
PL
Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień słowotwórczych w wybranych podręcznikach do nauczania języka słoweńskiego i polskiego jako obcego – zarówno pod względem sposobów, jak i frekwencji poruszania tej problematyki. Na egzaminach certyfikatowych z języka słoweńskiego i polskiego jako obcego od kandydatów oczekuje się m.in. rozpoznawania mechanizmów słowotwórczych danego języka w praktyce, dlatego celem artykułu jest też sprawdzenie, czy sposób prezentowania tych zagadnień w podręcznikach pozostaje we właściwej relacji z wymaganiami egzaminacyjnymi.
EN
This paper analyses the word formation chapters in selected course books for learning Slovenian and Polish as foreign languages on the basis of the different modes in which this problem is presented and by its frequency. At the exams in Slovenian or Polish as a foreign language, it is expected from the candidates to have practical knowledge of the word formation mechanisms in a given language, therefore the aim of this paper is also to verify if the presentation modes of the word formation chapters in the selected course books demonstrate a sufficient level of correlation with the requirements of the exams in Slovenian/Polish as a foreign language.
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8768
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.