PL EN


1993 | 09 |
Article title

Atomistic Universes of Individuals

Content
Title variants
EN
Atomistyczne uniwersa indywiduów
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor przedstawia krytyczną analizę pewnych idei nominalistycznej teorii N. Goodmana w interpretacji R. Eberlego. Teoria ta, czyli „rachunek indywiduów", oparta jest na trzech podstawowych pojęciach, zasadzie sumowania, relacji „część-całość" i zasadzie indywidualizacji. Owe pojęcia wzięte razem charakteryzują przedmioty, które chcemy zaliczyć do indywiduów, przyczym charakterystyka ta określa raczej czym jest pewien zespół indywiduów, niż to czym jest pojedyncze indywiduum. Według Eberlego na specjalną uwagę zasługują tzw. atomistyczne uniwersa indywiduów. Definicja takich uniwersów ma stanowić właśnie określenie tego, czym są indywidua. W ogólności „atomistyczne uniwersum indywiduów" to podzbiór pola relacji „część-całość", w którym są spełnione odpowiednie warunki dotyczące sumowania i indywidualizacji przedmiotów. Pojęcie to autor wiąże z atomizmem logicznym B. Russella oraz rozważa jego możliwe zastosowania.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8834
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.