PL EN


2012 | 19 |
Article title

Językowy obraz świata zamknięty w składni? Hipotezy na podstawie badań błędów popełnianych w pracach pisemnych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie

Content
Title variants
PL
Linguistic worldview trapped in the syntax? The hypothesis based on the analysis of errors made by ukrainian learners of Polish in their essays
Languages of publication
Abstracts
PL
Autor artykułu stawia hipotezę, że na podstawie cech składniowych języka można określić mentalność (językowy obraz świata) jego użytkowników. W pierwszej części została przedstawiona obecna sytuacja języka polskiego na Ukrainie, druga część stanowi próbę budowy stereotypu uczącego się języka polskiego na Ukrainie na podstawie refleksji nauczycieli oraz teorii opisu zachowań kulturowych mieszkańców różnych stron świata. Trzecia część to próba dopasowania błędów językowych do zbudowanego teoretycznie stereotypu kulturowego uczących się.
EN
The article makes a hypothesis that, based on the syntactic characteristics of a language, we can define the mentality (the linguistic worldview) of language users. In the first part of the article, the author presents the current situation of the Polish language in Ukraine. The second part of the article attempts to present the stereotype of a Polish language learner in Ukraine, based on teacher observations and the theory of cultural behaviour description of people around the world. The third part is an attempt to match language errors (resulting from the remains of the dialect of the south-eastern borderlands of Poland and from the interference of the Russian and Ukrainian languages) with theoretically created cultural stereotype of Polish language learners.
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2012
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8923
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8923
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.