PL EN


1980 | 1 |
Article title

Some Consequences of Specialization and Professionalization Processes in Rural Institutions

Authors
Content
Title variants
EN
О niektórych konsekwencjach procesu speojalizaoji i profesjonalizacji w instytucjach wiejskich
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł rozpoczyna charakterystyka procesów specjalizacji i profesjonalizacji w instytucjach wiejskich, uwzględniająca warunki wewnątrz instytucjonalne tych procesów, oraz warunki określone cechami zbioru instytucji. W dalszej części podjęto próbę określenia szans aktywności społecznej w dobie gwałtownego rozwoju struktur formalnych o profesjonalnym charakterze, a także określenia granic specjalizacji i profesjonalizacji tej działalności. Zwraca się również uwagę na możliwości lokalnej ruchliwości pionowej powiązanej z rozwojem struktur formalnych, wyrażającej się, najogólniej rzecz biorąc, w profesjonalizacji pracy ludności wiejskiej (nie tylko zawodu rolnika, ale także szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa). Jednocześnie wskazano, że we współczesnej wsi mamy do czynienia z kontynuacją podmiotowej więzi systemotwórczej zapoczątkowanej w okresie tradycyjnej wiejskiej społeczności lokalnej, gdyż instytucje formalne poprzez personalne powiązania pionowe (z terenem) i poziome (między sobą)mają szansę, właśnie na tej płaszczyźnie, stać się istotnym elementem systemu życia wiejskiego.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1980
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8987
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8987
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.