PL EN


1980 | 1 |
Article title

Local Rural Institutions and Organizations in the Period Following Reform of the Administration System

Authors
Content
Title variants
EN
Lokalne inatytuoje i organizacje wiejskie po reformie administracji terenowej
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są lokalne instytucje 1 organizacje funkcjonujące na obszarach wiejskich w aspekcie zmian, jakie w tym zakresie poczyniła reforma administracji terenowej dokonywana w latach 1972-1975. Punktem wyjścia rozważań jest teza, te reforma ta ma aspekty systemotwórcze w odniesieniu do instytucji wiejskich, ie zbiór aktów prawnych stworzył pozytywne przesłanki» dla kształtowania, względnie kompletnego układu struktur zaspokajających lokalne potrzeby, dla większej ich funkcjonalności i wzajemnych powiązań, wreszcie dla zachowania względnej autonomii przez ten układ w stosunku do szerszych struktur społecznych (jak instytucje szczebla wojewódzkiego i centralnego). Artykuł jest próbą weryfikacji tej tezy, a analiza Istniejącej sytuacji w zakresie funkcjonowania lokalnych instytucji wiajskich ukazuje, w jakim stopniu spełniane są w praktyce trzy podstawowe założenia ich "systemowości" i jakie ewentualne zjawiska czy procesy powodują odstępstwa lub odkształcenie od przyjętych w artykule założeń.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1980
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8988
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.