PL EN


1980 | 1 |
Article title

Material Situation and Sooial Differentiation of Rural Families

Content
Title variants
EN
Położenie materialne a zróżnicowanie społeczne rodzin wiejskich
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszej artykułu jest prezentacja relacji, jakie zachodzą pomiędzy położeniem materialny» rodzin wiejskich a ich cechami zróżnicowania społecznego. Przede wszystkim chodzi tu o odpowiedź na pytanie: czy zróżnicowanie położenia materialnej rodzin wiejskich jest większe w ramach kategorii społeczno-zawodowych, czy też w ramach gmin o różnych poziomach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zmienną zależną jest tutaj położenie materialne charakteryzowane poprzez: a) wysokość dochodów pieniężnych przypadających na osobę w danym gospodarstwie, b) standard mieszkaniowy, c) samoocenę sytuacji materialnej. Natomiast zmiennymi niezależnymi są: przynależność społeczno-zawodowa, miejsce zamieszkania i społeczno-gospodarczy typ gminy. Prezentowana praca posiada charakter empiryczny. Badania terenowe prowadzone były w 1977 r, w czterech gminach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego w różnych rejonach Polski; Stwierdzono wysokie zróżnicowanie zarówno dochodów pieniężnych, jak i standardu mieszkaniowego przy jednoczesnej dominującej w całej populacji pozytywnej samoocenie położenia materialnego badanych rodzin. Najwyższy poziom dochodów pieniężnych i najwyższy standard mieszkaniowy posiadają rodziny pracowników umysłowych z wykształceniem wyższym, robotnicy wykwalifikowani oraz rolnicy posiadający duże obszarowo gospodarstwa. Generalnie położenie materialne badanych rodzin bardziej jest zróżnicowane w ramach niektórych kategorii społeczno-zawodowych aniżeli w ramach gospodarczych typów gmin.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1980
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/8998
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_8998
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.