PL EN


1998 | 22 |
Article title

Поселение Попово-Лежачи-4 и его место среди памятников киевской культуры

Content
Title variants
Osada Popowo-Leżaczi, stanowisko 4, i jej miejsce wśród zabytków kultury kijowskiej
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w roku 1993 na osadzie Popowo-Leżaczi, stan. 4. W toku wykopalisk odsłonięto około 1200 m2 powierzchni wykopów. Natrafiono na trzy półzieraianki, dwie budowle naziemne, budynek gospodarczy i 18 jam kultury kijowskiej okresu rzymskiego. Budowle koncentrowały się na osobnej działce, zaś jamy tworzyły dwa odrębne skupiska. W warstwie kulturowej natrafiono na 19 ułamków ceramiki. Znaczna część ceramiki to grubościenne naczynia charakterystyczne dla kultury kijowskiej, pozostałe noszą cechy podobne do ceramiki kultury przeworskiej wczesnego okresu rzymskiego. Natrafiono również na pojedyncze fragmenty naczyń prowincjonalnorzymskich. Wśród przedmiotów żelaznych występują noże, sierp, groty oszczepów, haczyki oraz dwie buławki. Na podstawie zabytków żelaznych osadę można datować na przełom II i III w. lub na początek III. Tego datowania nie można jednak odnieść do ceramiki. Wykazuje ona cechy kultury kijowskiej z wpływami późnozarubienieckiej. Do chwili obecnej materiały takie nie były znane.
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1998
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9067
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.