PL EN


2014 | 009 |
Article title

À la recherche de l’autre : représentations du métissage et de l’altérité culturelle dans la création de Marguerite Duras

Authors
Content
Title variants
FR
“In search of ‘the other’ – representation of melting pot and cultural otherness in a work of Marguerite Duras
FR
W poszukiwaniu ‘innego’ – przedstawienia metyzacji i inności kulturowej w dziele Marguerite Duras
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu analizę kulturowej różnorodności w powieści Marguerite Duras zatytułowanej „Kochanek”. Kwestia tożsamości jest bowiem wyjątkowo ewidentna w kulturze indochińskiej, tak odmiennej od europejskiej. Złożoność stale rozwijającej się tożsamości wyraża indywidualną autonomię. Powieść ukazuje obsesję autorki, związaną ze stawaniem się „kimś innym” poprzez przyswajanie jego historii, języka oraz sposobu myślenia i odczuwania, aż do całkowitego utożsamienia się z drugą osobą. Dzięki osobistemu pojmowaniu wielokulturowości Duras pokazuje, że kulturowa „inność” wyzwala w bohaterce nieodparte pragnienie transgresji. Dzieło Duras może być w związku z powyższym odczytane jako konfrontacja z drugą osobą i rozumienie jej oraz własnej odmienności jako spotkania dwóch różnych kultur.
EN
This paper analyses cultural diversity in Marguerite Duras’s novel "L’Amant". Indochinese culture, as distinct from European culture, is particularly evident in the area of identity. The diversity of the constantly evolving identity confirms individual autonomy. — The novel reveals the writer’s obsession with becoming “someone else” by absorbing his history, language, and way of thinking and feeling until full identification with the other person. Personal understanding of multiculturalism allows Duras to show that cultural otherness awakes in the heroine an irresistible desire for transgression. — The above suggests that Duras’s work can be read as a confrontation with another person and realization of own and the other person’s otherness understood as a meeting of two different cultures.
Year
Volume
009
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9083
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.