PL EN


1998 | 22 |
Article title

A rapport on the cemetery near Druznoye village in the Crimea (3d-4th century A.D.)

Content
Title variants
EN
Sprawozdanie z badań cmentarzyska w Druznoje na Krymie
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł stanowi prezentację wstępnych wyników badań prowadzonych na cmentarzysku w Druznoje. Stanowisko odkryte w 1984 r. i badane od 1990 przez ekipę Uniwersytetu w Symferopolu, położone jest około 20 km na południowy zachód od tego miasta, w górach na wysokości 500 m n.p.m. W trakcie prac eksplorowano obszar o powierzchni 5000 m2, rejestrując 78 grobów. Autor analizuje poszczególne formy pochówków oraz towarzyszące im wyposażenie. Obecność w zespołach grobowych monet (egzemplarzy Gordianusa III, Filippusa II, Trajana Decjusza i inne), złotych i srebrnych wyrobów z bogatą oprawą w typowym późnoantycznym stylu, przy jednoczesnym braku zabytków charakteryzujących cmentarzyska krymskie z V w. pozwala datować omawiane stanowisko na fazy Clb - C2 - C3 w europejskim systemie chronologicznym, zatem na 2 połowę III i IV w. n.e. Znalezione w trakcie prac zabytki oraz analiza źródeł pisanych umożliwia także określenie etnikum pochowanych na cmentarzysku osób, które autor identyfikuje z Alanami. Stanowisko w Druznoje posiada liczne analogie na Krymie (cmentarzyska w Nejzak, Perewalnoje, Luchistoje itp.), których rozprzestrzenienie wskazywać może kierunek ruchów plemion alańskich. Brak elementów stałego osadnictwa towarzyszących cmentarzyskom informuje o koczowniczym charakterze życia tych plemion, albo też jest efektem niszczenia tych elementów przez późniejsze osadnictwo (orka, współczesna zabudowa).
Keywords
Year
Volume
22
Physical description
Dates
published
1998
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9090
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.