PL EN


2014 | 009 |
Article title

Nathalie Sarraute au croisement des cultures

Content
Title variants
FR
Nathalie Sarraute at the crossing of cultures
FR
Nathalie Sarraute na skrzyżowaniu kultur
Languages of publication
Abstracts
PL
Nathalie Sarraute (1900-1999) urodziła się w Rosji, lecz mieszkała we Francji. Była pisarką, kobietą o ogromnej erudycji i poliglotką, której dzieła ukazują doświadczenia tragicznego „Ja”, walczącego przeciwko „Innemu”. Dzieciństwo spędzone za granicą, z dala od ukochanych dziadków, wakacje w Rosji, nadzieja na obiecane spotkanie z matką, bycie bezsilną wobec macochy, wreszcie świadomość, że jej obce otoczenie jest zagrożeniem – wszystkie te czynniki sprawiły, że stała się własnym cenzorem i zrozumiała, jak istotny jest kontakt z „Innym”. Bolesne doświadczenia z dzieciństwa i życie na skrzyżowaniu kultur stały się bardzo bogatą i interesującą materią literacką, wyrażoną w tzw. tropizmach. Od pierwszego do ostatniego dzieła nadrzędny cel autorki to analiza mechanizmów generujących konkretne stwierdzenia, tego, co niewypowiedziane. Sarraute interesuje też wszelka aktywność refleksyjna, spowodowana lękiem przed niechcianą reakcją na to, co mówimy.
EN
Nathalie Sarraute (1900-1999) was born in Russia but she lived in France. She was a writer, a woman of immense erudition, and a polyglot whose works show the experience of a tragic ‘Me’ fighting against ‘the Other’. The consequences of the childhood spent abroad, far from her grandparents whom she loved very much; the holidays spent in Russia; her expectation of the promised meeting with her mother; her being defenceless against her stepmother; finally, the awareness that her strange surroundings was a threat: all these factors made her censor her own words and understand the importance of contact with the Other. This painful experience of childhood and living at the crossing of cultures, became a very rich and interesting literary substance expressed through so-called tropisms. From her first work to the last one, the author’s most important aim is to deal with the mechanisms that generate concrete statements, like pre-dialogue or under-conversation; she is interested with all kinds of reflective activity caused by the fear of an unwanted reaction to what we say.
Year
Volume
009
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9097
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.