PL EN


2014 | 009 |
Article title

La pluralité des cultures : une menace pour l’ego

Content
Title variants
FR
Multiculturalism – a menace to "ego"
FR
Różnorodność kulturowa – zagrożenie dla „ego”
Languages of publication
Abstracts
PL
Zamieszkujemy rozmaite miejsca, a nasze doświadczenia zmieniają się wraz z ekologicznymi, geograficznymi, historycznymi uwarunkowaniami. Powoduje to różnice pod względem wiedzy i umiejętności, stylów życia, wartości, które stanowią o kulturowej różnorodności. Kontakt pomiędzy ego a innymi stwarza poczucie zagrożenia, ponieważ wszystko, co pochodzi z innego kraju, wydaje się obce i groźne. To dlatego postrzegamy innych w negatywnym świetle. Potrzebujemy czasu, aby właściwie ich ocenić, a w konsekwencji zbliżyć się do nich i nauczyć się żyć obok. Ten proces, obserwowany już od czasów starożytnych Greków i Rzymian, nie był w stanie wykorzenić strachu prowadzącego do unikania „innych”, pomimo utworzenia takich pojęć jak tolerancja i dialog kultur. Pozostaje to wciąż dla ludzkości wyzwaniem, czemu dają świadectwo niektóre opowieści podróżnicze.
EN
We live in diverse places with variable experiences due to ecological, geographical, historical environment. That creates difference in terms of knowledge and skills, lifestyles, values, which constitutes cultural diversity. The contact between ego and others creates a feeling of insecurity because any foreign thing seems to be strange and threatening. This explains why we have always a negative view about others. We need a period of appreciation and recognition, for being closed with and learn a share living. This exercise which took place from Greeks and Romans Antiquity has not succeeded in exorcizing the fear and avoidance of others, despite the invention of some notions like tolerance and culture dialogue. That is still being a challenge for humanity as it is narrated by some travel accounts.
Year
Volume
009
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9163
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.