PL EN


2011 | 18 |
Article title

Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków słowiańskich a nauczanie języka polskiego jako obcego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zindywidualizowana metoda komunikacyjna profesora Aleksego Awdiejewa skierowana jest na rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. Materiałem nauczania są autentyczne publicystyczne teksty radiowe, telewizyjne w postaci fonicznej i graficznej. Rola nauczyciela polega na doborze ciekawych, efektywnych materiałów zachęcających do komunikacji. Metoda kładzie nacisk na kreatywne ćwiczenia promujące spontaniczność i improwizację, które uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczących się.
EN
Awdiejew’s individualized communicative method is focused on developing speaking and listening skills. The teaching material contains authentic journalistic texts from radio and TV programs, in the sound and graphic version. The teacher’s role is to choose interesting, effective materials that would encourage communication. This method emphasizes creative exercises that promote spontaneity and improvisation and take into consideration the needs and interests of the students.
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9214
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9214
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.