PL EN


2011 | 18 |
Article title

Teksty internetowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zwraca uwagę na coraz większą rolę Internetu w codziennym życiu i konieczność pracy z nim oraz prezentowania związanego z nim słownictwa podczas lekcji jpjo. Podkreśla, że Internet stanowi najłatwiej dostępne i najtańsze źródło autentycznych tekstów językowych, pozwalających rozwijać nie tylko kompetencje językowe, ale i interkulturowe osobom uczącym się języka na terenie Polski i poza jej granicami. Omawia niektóre możliwości wykorzystania materiałów internetowych podczas lekcji języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym oraz metody pracy z nimi, umożliwiające rozwijanie u słuchaczy sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania. Zawiera też krótką prezentację wybranych programów i projektów internetowych służących do nauki jpjo.
EN
This article draws our attention to the growing importance of the Internet in our daily life and to the necessity of working with it as well as presenting Internet-related vocabulary while teaching Polish as a foreign language. It is emphasized that the Internet provides the most easily available and the cheapest source of authentic texts that enable learners in Poland or abroad to develop not only language skills but also intercultural competence. Some of the possibilities of using the material from the Internet while teaching Polish as a foreign language at an elementary level and the methods of working with it, enabling students to develop skills such as listening, speaking, reading, and writing are discussed in this article. It also includes a short presentation of selected Internet programs and projects that serve as tools for teaching Polish as a foreign language.
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/9259
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_9259
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.