PL EN


2014 | 1 |
Article title

Co z tą filozofią? Słów kilka na temat pewnej inicjatywy

Content
Title variants
PL
What about this philosophy? A few words about a certain initiative
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy tekst prezentuje, w formie dialogu pomiędzy zwolennikiem filozofii a osobą względem tego rodzaju dyscypliny krytyczną, dyskusję nad kondycją i wartością filozofii w dzisiejszym świecie. Jego celem jest podkreślenie potrzeby filozofii akademickiej, a także konieczności wspierania i rozpowszechniania filozofii w szerszych kręgach społecznych. W pewnym sensie tego typu rozważania doprowadziły do założenia Ruchu na Rzecz Filozofii oraz czasopisma popularno-filozoficznego „Filozofuj!”
EN
This paper, written in a form of a dialogue between an advocate of philosophy and its critic, presents a discussion over the condition and value of philosophy in contemporary world. It aims to emphasize the need for supporting and popularizing philosophy in society. This kind of considerations led the author of this paper into founding The Movement for Philosophy and “Philosophize!” Journal.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/1785
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_1785
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.