PL EN


2014 | 1 |
Article title

Mając na uwadze dobro dziecka … O piątym (i nie tylko) Kabarecie Beche-co? Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

Authors
Content
Title variants
PL
Bearing in mind the welfare of the child … About the fifth (and not only) Cabaret of the Summer School for Young Pedagogues ‚Beche-co?
Languages of publication
Abstracts
PL
Tekst poświęcony jest jednemu z wydarzeń Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP) kabaretowi tworzonemu przez młodych uczestników spotkania. Odwołując się do wypowiedzi twórców i aktorów przedstawienia kabaretowego pt. Mając na uwadze dobro dziecka… zaprezentowanego w czasie XXVII LSMP podjęto próbę ukazania specyfiki oraz znaczenia tego typu działań.
EN
The text is devoted to one of the events of the Summer School for Young Pedagogues (LSMP) – a cabaret created by the young participants. Referring to the words of the authors and actors of the performance titled Bearing in mind the welfare of the child…, presented at the 27th LSMP, the author of the essay attempts to show the specificity and importance of this type of activity.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/1793
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_1793
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.