PL EN


2014 | 14 | 143-150
Article title

Tabliczki z Podebłocia w świetle inskrypcji greckich na Rusi Kijowskiej

Content
Title variants
PL
Tablets from Podebłocie in comparison with the greek inscriptions from Kievan Rus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 1986, during excavations at Podebłocie (a locality near Vistula c. 100 km south of Warsaw) 3 clay tablets dated between IX–XI centuries A. D. were found. Professor T. Wasilewski (1987) interpreted the inscription as placed on them as I X C H which represents the Byzantine Christogram: IC/XC – NI/KA = IHCOYC XPICTOCNIKA. This Christogramm occurs often in different inscriptions in KievanRus’, namely in 3 stones of duce Borys in Dvina near Połock, 1128, in Cross on stone of duce Rogvolod near of town Druck as well as in of Kievanencolpions. In the territory of Poland were discovered over 50 encolpions. One of them fund in excavation Horodyszcze in Trepcza near Sanok (XII–XIII c.) has Christogram IC / XC N (K ), whereas X P was engravedon the bronze encolpion in Ostrów Lednicki near Gniezno (first half of XI c.). As it seems, also tablets from Podebłocie are of Church Russian origin. Its author might be captive Orthodox believer taken during Kiev expedition of Bolesław the Brave in 1018 and then settled in Podebłocie, where he engraved inscription in the tablets.
Year
Volume
14
Pages
143-150
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Alf¨oldi A., 1932, The helmet of Constantine with Christian monogram, „Journal of Roman Studies” XXII, s. 9–23.
 • Bieniak J., 1987, Ręka jeńca? Sensacja archeologiczna znad Wisły , „Kultura” XV, s. 7.
 • Bober A., 1965, Antologia patrystyczna, Kraków.
 • Buko A., 2006, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy –interpretacje, (wyd. II), Warszawa.
 • Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, Gniezno.
 • Dąb-Kalinowska B., 1976, Trzy enkolpiony kijowskie w Polsce, BHS XXXVIII/1,s. 3–11.
 • Gąssowski J., 1987, Najstarsze wczesnośredniowieczne zabytki pisma na ziemiach polskich, „Problemy” VI, s. 23–24, 33–35.
 • Ginalski J., 1999–2000, Enkolpiony z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka, AAC XXXV, s. 211–262.
 • Ginalski J., 2001, Wczesnośredniowieczny zespół sakralny na grodzisk „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka, DP V, s. 349–377.
 • Gródek-Kciuk E., 1989, Enkolpiony znalezione na terenie Polski. Próba klasyfikacji i datowania materiałów, PA XXXVI, s. 97–134.
 • Gródek-Kciuk E., 1991, Enkolpiony, SSS VIII: 115–116.
 • Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI–XX w.), 1997, Warszawa.
 • Kiersnowski R., 1959, O tzw. „ruskich” monetach Boleslawa Chrobrego, [w:] Studia polskich, „Problemy” VI, s. 23–24, 33–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2046
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.