PL EN


2014 | 2(68) |
Article title

Wpływ wielkości granicznej kwoty opłaty za korzystanie ze środowiska na wielkość przychodów administracji państwowej i liczbę raportujących podmiotów

Content
Title variants
PL
Impact of Threshold Amount of Environmental Fee on Public Administration Revenues and Number of Reporting Entities
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska, które są głównym źródłem środków finansowych dla krajowych funduszy odpowiedzialnych za działania obejmujące poprawę jakości środowiska naturalnego. Przedstawiono jeden z podstawowych obowiązków raportowych w tym zakresie dotyczący każdego podmiotu korzystającego ze środowiska oraz związaną z tym obowiązkiem konieczność wnoszenia opłat. W artykule opisano konsekwencje dla administracji publicznej wynikające z dużej liczby zgłaszanych raportów. Na przykładzie danych, pochodzących ze sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska z jednego półrocza z województwa opolskiego, przeanalizowano strukturę opłat i zbadano zmiany kwoty, powyżej której podmioty korzystające ze środowiska byłyby zobowiązane do raportowania i wnoszenia opłat. Wskazano, jak zmieniłyby się przychody administracji państwowej w wyniku zmiany progu zwolnień z wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska, a także o ile zmniejszyłaby się liczba podmiotów zobowiązanych do raportowania.
EN
This paper analyses environmental fees, which are the main source of income for the funds responsible for the improvement of the quality of the environment. The author presents one of the primary responsibilities of reporting in this field for each entity using the environment and the associated duty to pay fees. The paper points out the consequences for the public administration resulting from the large number of submitted reports. Based on data from reports on the use of the environment, the fee structure is analyzed and a change is proposed of the amount over which the entities using the environment would be required to report and pay fees. The paper evaluates the change ingovernment revenues associated with altering the threshold of exemption from payment of environmental fees, as well as the potential decrease in the number of entities required to report.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2066
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.