PL EN


2014 | 2(68) |
Article title

Analiza lokalnego rynku pracy powiatu jarocińskiego

Content
Title variants
PL
Analysis of Local Labour Market in Jarocin District
Languages of publication
Abstracts
PL
Badanie dotyczące analizy lokalnych rynków pracy pokazało, że aktywność zawodowa ludności w latach 2006 – 2011, mimo powolnego wzrostu, nie osiągnęła poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Istnieje duże zróżnicowanie na powiatowych rynkach pracy, spowodowane w dużej mierze uwarunkowaniami historycznymi. Najgorsza sytuacja panuje na obszarach Polski Wschodniej i Północno-Zachodniej. Cechą charakterystyczną polskich przemian gospodarczych jest stopniowy wzrost znaczenia dużych ośrodków regionalnych, z jednoczesnym pozbawieniem znaczenia ośrodków lokalnych. Badania przeprowadzone dla powiatu jarocińskiego potwierdziły istnienie problemu z wejściem na rynek pracy ludzi młodych z wykształceniem wyższym. Wzrosła mobilność przestrzenna ludności powiatu, co oznacza, że zwiększyła się skłonność do poszukiwania pracy nie tylko w miejscu zamieszkania, ale także poza nim.
EN
Analysis of the local labour market proves that professional activity of the population in 2006 – 2011, although showing a slow growth, did not approach the level observed in the EU. There are con-siderable disparities between particular districts’ labour markets, due mainly to historical factors. The situation is the worst in the eastern and northwestern Poland. The Polish economic transformation is characterized by a gradual growth of the importance of large cities and a decline of provincial towns. The research conducted for Jarocin district confirms the difficulties which young people with higher education have on the labour market. The spatial mobility of the district’s inhabitants has increased, which means that people are more and more ready to seek employment away from home.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2067
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2067
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.