PL EN


Journal
2014 | 18 |
Article title

Education meets arts: ’dramatic’ experiences in the foreign language classroom

Authors
Content
Title variants
EN
Edukacja spotyka sztukę: ’dramatyczne’ doświadczenia w klasie językowej
Languages of publication
Abstracts
EN
The article entitled ”Education meets arts: ’dramatic’ experiences in the foreign language classroom” aims at presenting drama as an effective tool to be used in the foreign language classroom. It describes the beginnings of drama-in-education and presents the most common drama strategies. The author proves that in the modern English language classroom dramabased activities are an invaluable source of meaningful communicative simulations. Firstly, drama motivates shy students to participate in the group activities; secondly, drama-based activities have an endless communicative potential being based on everyday communicative situations; finally, they enlighten the classroom atmosphere and break the ice bringing fun and joy both for the students and the teacher.
PL
Artykuł pt. „Edukacja spotyka sztukę: ’dramatyczne’ doświadczenia w klasie językowej” ma na celu przedstawienie dramy jako efektywnego narzędzia w nauczaniu języka obcego. Autor opisuje początki dramy w edukacji i przedstawia jej najbardziej popularne strategie. Artykuł dowodzi, iż w nowoczesnej klasie języka angielskiego zajęcia teatralne są nieocenionym źródłem komunikatywnych symulacji. Po pierwsze, zajęcia z wykorzystaniem dramy motywują nieśmiałych uczniów do udziału w zajęciach grupowych; po drugie, mają one nieskończony komunikacyjny potencjał; wreszcie, wprowadzają pozytywną atmosferę i przełamują lody w klasie zachęcając do zabawy i radości zarówno studentów jak i nauczycieli.
Publisher

Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2253
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.