PL EN


Journal
2014 | 18 |
Article title

Функционально -стилистические особенности использования фразеологизмов библейского происхождения в публицистике

Content
Title variants
RU
Functional-stylistic properties of the use of idioms of biblical origin in journalism
RU
Właściwości funkcjonalno-stylistyczne użycia frazeologizmów pochodzenia biblijnego w publicystyce
Languages of publication
Abstracts
EN
Idioms of biblical origin are used as the means of creation of the appropriate color and expression in journalistic texts. They work actively in the information, analytical and artisticjournalistic style. Their largest productivity is noticeable in the headlines of newspaper articles, reports and interviews. These idioms pursue nominative, emotive and advertising function in journalism.
PL
Frazeologizmy pochodzenia biblijnego są używane jako środek służący kreacji odpowiedniego kolorytu i ekspresji w tekstach publicystycznych. Aktywnie funkcjonują one w stylu informacyjnym, analitycznym i artystyczno-publicystycznym. Największa ich produktywność jest zauważalna w nagłówkach artykułów prasowych, reportaży i wywiadów. Omawiane frazeologizmy realizują w publicystyce funkcję nominatywną, informacyjną, emotywną i reklamową.
Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2268
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.