PL EN


Journal
2014 | 18 |
Article title

Проблемы организации педагогической деятельности в современных условиях

Content
Title variants
RU
Problems of organization of pedagogical activities under modern conditions
RU
Problemy organizacji działalności pedagogicznej we współczesnych warunkach
Languages of publication
Abstracts
EN
Some questions of pedagogical activities organization are discussed in the article. The importance of self-government under conditions of information society is described. Different approaches to conflict study, its structure and stages are presented. Causes of pedagogical conflicts and rules of their successful solution are studied. Special attention is paid to the possibilities of stress control that may appear in the process of pedagogical activities.
PL
W pracy rozpatrywane są niektóre problemy organizacji działalności pedagogicznej. Analizowane są zagadnienia niezbędności autonomii w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Pokazane są różnorodne podejścia do badań konfliktu, jego struktury i etapy przebiegu. Rozpatrywane są przyczyny powstawania konfliktów pedagogicznych, a także reguły pozytywnego ich rozwiązywania oraz czynniki temu sprzyjające. Zwraca się uwagę na możliwości kierowania stresem, nieodmiennie powstającym w procesie działalności pedagogicznej.
Publisher

Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2270
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.