PL EN


2014 | 1(67) |
Article title

Inwestycje alternatywne w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych

Content
Title variants
PL
Alternative Investments in Open Pension Funds’ Portfolios
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wykazanie, iż dołączenie inwestycji alternatywnych do portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych powoduje pojawienie się korzyści dywersyfikacyjnych. W części pierwszej zostały przedstawione argumenty teoretyczne, wspierające to stanowisko. Następnie dokonano przeglądu obowiązujących regulacji, dowodząc, iż są one wysoce restrykcyjne i ograniczają tym samym możliwość redukcji ryzyka portfela. W części metodologicznej zaprezentowano testy [Opdyke, 2007; Ledoit, Wolf, 2008] wykorzystane w przeprowadzonym badaniu. Wyniki symulacji, dokonanej dla trzech przykładowych portfeli, nie pozwoliły na odrzucenie głównej hipotezy artykułu, wykazując, iż dołączenie inwestycji alternatywnych wywoływało każdorazowo pojawienie się korzyści dywersyfikacyjnych, które były statystycznie istotne. W części ostatniej wskazano kierunki dalszych badań w obszarze zarządzania portfelami funduszy emerytalnych.
EN
The purpose of this paper is to provide evidence that the inclusion of alternative investments in the Open Pension Funds portfolios results in diversification benefits. We start from discussing the theoretical arguments supporting this vision. Then, we review the current regulations, proving that they are highly restrictive. Consequently, they diminish the portfolio risk-reduction potential. In the section devoted to the methodology of the study, we describe the tests proposed by [Opdyke, 2007; Ledoit and Wolf, 2008,] employed in our research. The results of a simulation conducted for three portfolio scenarios made it impossi-ble to reject the paper’s main hypothesis, showing thatthe achieved diversification gains were statistically significant in each case. Finally, we indicate the directions for further research in the area of pension fund portfolio management.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2281
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2281
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.