PL EN


2014 | 13 | 1 |
Article title

Komunijny wymiar integralności człowieka

Content
Title variants
PL
Communial Dimension of Integrity of Man
Languages of publication
Abstracts
PL
Ks. dr hab. MAREK JAGODZIŃSKI – teolog dogmatyk, zatrudniony w latach 2001-2013 w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu, obecnie w Katedrze Teologii Prawosławnej w Instytucie Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologii KUL. Redaktor naukowy serii wydawniczych: „Radomska Biblioteka Teologiczna” (Wydawnictwo UKSW w Warszawie) i „Theologia Radomiensis” (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE). Specjalizuje się w teologii komunikacji i komunii. Ważniejsze publikacje: "Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ", Radom 2002; "Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne", Warszawa 2008; "Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ", Kraków 2009; I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), "Wobec nowego ateizmu", Warszawa 2011; "Eklezjalne kształty komunii", Radom 2012; "Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej", Radom 2013; "Misje: teologia – historia – rzeczywistość", Radom 2013.
EN
Personal integration of man is expressed in the unity of his body and soul. The body is “great-symbol” of spirituality and the spiritual nature is the basis of interpersonal communication and communion. Anthropological bipolarity (spirit – body, male – female, single individual – community) creates communional tension, in which communional importance has body and soul of man. Communional integrity of man is revealed most fully in christological context - in the hypostatic union and resurrection of Jesus Christ.
Publisher

Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2650
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2650
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.