PL EN


2014 | 4(70) |
Article title

Prawne i ekonomiczne aspekty outsourcingu

Content
Title variants
PL
Legal and Economic Aspects of Outsourcing
Languages of publication
Abstracts
PL
Umowa outsourcingu jest efektem ciągłych zmian zachodzących w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzanie outsourcingu jako sposobu zarządzania zapewnia elastyczność działań w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. Outsourcing to wykorzystywanie kompetencji i umiejętności zewnętrznych, wyspecjalizowanych podmiotów, w celu zajmowania się przez nich zadaniami, które najczęściej nie są związane z głównym obszarem działalności firmy macierzystej. Dzięki tej instytucji, przedsiębiorstwa sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą rozszerzać zakres działania rynkowego, budować przewagę konkurencyjną oraz mają szansę na konkurowanie z dużymi podmiotami.
EN
The popularity of outsourcing is a result of a continuously evolving business environment. The introduction of outsourcing as a management method grants the flexibility to appropriately respond to changes in the market. Outsourcing means using the competencies and skills of external, specialised entities to deal with those tasks which are usually not related to the core business of the parent company. Thanks to this, micro, small and medium enterprises can expand their range of activity and build competitive advantage, thus receiving a chance to compete with large businesses.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2927
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.