PL EN


2014 | 6(72) |
Article title

Polityka rozwoju regionów peryferyjnych

Content
Title variants
PL
Development policy of peripheral regions
Languages of publication
Abstracts
PL
Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej dąży do zmniejszania zróżnicowań ekonomicznych i społecznych pomiędzy najlepiej rozwiniętymi regionami Wspólnoty a regionami peryferyjnymi. Procesy polaryzacji przestrzeni europejskiej są niekorzystne, dlatego też wspiera się w różnych okresach programowania rozwój regionów peryferyjnych, postrzeganych w wymiarze ekonomicznym i geograficznym. Zmieniające się uwarunkowania społeczno-demograficzne i ekonomiczne rozwoju regionów czy zachodzące procesy integracyjne i globalizacyjne wskazują na konieczność poszukiwania nowego paradygmatu polityki rozwoju, w tym podejścia do rozwoju regionów peryferyjnych.
EN
The EU regional development policy aims to reduce the economic and social disparities between the most developed regions of the Community and its peripheral regions. Spatial polarisation processes are highly disadvantageous and therefore the development of the regions described as peripheral (both in economic and geographic terms) is supported in different programming periods. The changing factors of socio-demographic and economic development of the regions, as well as ongoing integration and globalisation, indicate the need to search for a new paradigm of development policy, including a fresh approach to the development of peripheral regions.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/2989
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_2989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.