PL EN


2015 | 25 | 101-120
Article title

Międzykulturowy dialog polsko – żydowski w kontekście kształtowania tożsamości kulturowej, społecznej i narodowej

Content
Title variants
PL
Intercultural Polish-Jewish dialogue in the context of shaping cultural identity, social and national
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of the return unit is defined as a return to the past in order to rebuild the broken bond with her and take stock of life experiences. Each return full biographical dimension, social and historical, and thus fills the internal states on the needs of biographical belonging, a common fate of Polish- Jewish. Back is sometimes understood as coercion resulting from processuality biographical life experiences, the need to balance life, consolidation of facts, calm, ordering biography, to give it meaning and significance. The need for closure biography, ie,, zatoczenia wheels, ‘’ is needed in individuals who have experienced pain, suffering ,,cracks,, ‘’ discontinuity biographical experience. Meeting and dialogue in the proceeding rapidly towards supporting the development of social self-esteem and self-awareness unit and the identification of a common intercultural communication capabilities
Publisher

Year
Volume
25
Pages
101-120
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Amiel I. (2002), Wdychać głęboko, Izabelin
 • Amiel I. (1999), Osmaleni, Izabelin
 • Bałandynowicz A. (2011), Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, „Resocjalizacja Polska” nr 2
 • Baran B. (1991), Filozofia dialogu, Kraków
 • Bell C.R. (1999), Middle Class Families, New York
 • Bernstein B. (1991), Class, Codes and Control, New York
 • Bott E. (1991), Family and Social Network, New York
 • Buber M. (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa
 • Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialności, tolerancji, Lublin – Kielce
 • Eldredge J. (2006), Podróż pragnień. W poszukiwaniu życia o jakim marzyliśmy, Warszawa
 • Feldman J. (2008), Above the Death Pits, Beneath the Flag: Youth Voyages to Poland and the Performance of Israeli National Identity, Oxford – New York
 • Fromm E. (2000), Niech się stanie człowiek, Kraków
 • Gałdowa A. (2000), Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Kraków
 • Halbwachs M. (1969), Społeczne normy pamięci, Warszawa
 • Jan Paweł II (2004a), Pamięć i tożsamość, Kraków
 • Jan Paweł II (2004b), Przekroczyć próg nadziei, Kraków
 • Kazimierska K. (2008), Biografia i pamięć, Kraków
 • Kieszkowska A. (2012), Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Kraków
 • Konopczyński M. (1996), Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa
 • Konopczyński M. (2009a), Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej [w:] „Pedagogika Społeczna”. Oblicza resocjalizacji, Warszawa
 • Konopczyński M. (2009b), Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju [w:] A. Rejzner, P. Szczepanik (red.), Terapia w resocjalizacji, cz. 1, Ujęcie terapeutyczne, Warszawa
 • Mader J. (1989), Filozofia dialogu [w:] J. Tischner (red.), Filozofia współczesna, Kraków
 • Malewska A. (1962), Pozytywny i negatywny obraz własnej osoby w proces podejmowania decyzji, „Studia Socjologiczne” nr 2
 • Michlic J. B. (2002), Doming to Terms with the „Dark Past”: The Polish Debate abort the Jedwabne Massacre, Jerusalem
 • Miłosz Cz. (1945), Biedny chrześcijanin patrzy na getto, [w:] Ocalenie, Warszawa
 • Opoczyńska M. (2004), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Kraków
 • Pasamonik B. (1999), Tożsamość osobowa, Kraków
 • Pettigrew T. F. (1998), Intergroup Contact Theory, “Annual Review of Psychology” nr 1
 • Pospiszyl I. (2008), Patologie społeczne, Warszawa
 • Pytka L. (1995), Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży, „Opieka – Wychowanie– Terapia” nr 1
 • Sobczak S. (2004), Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego, [w:] L. Pytka, T. Rudowski, Samoświadomość i jakość życia. Perspektywa psychospołeczna, Warszawa
 • Steinberg S., Bar-On D., (2002), An analysis of the group process in encounters between Jews and Palestinians using a typology for discourse classification, “International Journal of Intercultural Relations” nr 26
 • Steinlauf M. C. (2001), Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa
 • Szacka B. (), Historia i pamięć zbiorowa, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4
 • Szacka B. (2000), Pamięć społeczna [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa
 • Szacka B. (2003), Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” nr 2
 • Urban B. (2000), Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, Kraków
 • Wojtowicz M. (2005), Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice
 • Zerubavel Y. (1995), Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, Chicago
 • Ziółkowski M. (2001), Pamięć i zapomnienie: trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci, „Kultura i Społeczeństwo” nr 3-4
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3076
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.