PL EN


2015 | 25 | 209-221
Article title

Strategia transkulturowości w edukacji. Perspektywa artefaktu kulturowego

Content
Title variants
PL
Strategy of Tranculturality In Education. Perspective of Cultural Artefact
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article relates to the problem of cultural heritage. States that education should focus on this in the light of modernization and building standard of multicultural society. The Author deliberates the needed changes in cultural awareness of individuals through changes in the relation individual – culture. In the time of modernity these relation was mediated by tradition of the group. In the postmodernity we observe straight relation. In this regard need to be discussed reality of heritage and concept of tradition. The article ends with analyses of cultural pluralism – multiculturality and tranculturality as terms which creates different socio – cultural standards and designs different relation: individual – culture.
Publisher

Year
Volume
25
Pages
209-221
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bokszański Z. (1997), Stereotyp a kultura, Wrocław
 • Burszta W. J. (2004), Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań
 • Cassirer E. (1971), Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniszewska, Warszawa
 • Davis N. (2010), Zaginione Królestwa, tłum. B. Pietrzyk, J. Rumińska-Pietrzyk, E. Tobakowska, Kraków
 • Gołembski F. (2008), Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa
 • Levi-Strauss C. (1970), Antropologia strukturalna, przeł. B. Suchodolski, Warszawa
 • Linton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska – Kania, Warszawa
 • Ławecka D. (2003), Wstęp do archeologii, Warszawa –Kraków
 • Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i miedzykulturowa, Warszawa
 • Olszewska-Dyoniziak B. (1994), Społeczeństwo i kultura, Kraków
 • Ossowski S. (1967), Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. 3. Warszawa
 • Sadowski A. (2010), Edukacja międzykulturowa jako nabywanie kompetencji do życia w społeczeństwie pluralistycznym, [w:] T. Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A. Marszałek (red.), Edukacja międzykulturowa – teorie poglądy, doświadczenia społeczne, Cieszyn – Warszawa – Toruń
 • Snyder T. (2006), Rekonstrukcje narodów: Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, Sejny
 • Stomma L. (1986), Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa
 • Szacki J. (1971), Tradycje. Przegląd problematyki, Warszawa
 • Turner V. (2005), Gry społeczne, pola i metafory, Kraków
 • Welsch W. (1998), Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, [w:] R. Kubicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3082
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3082
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.