PL EN


2015 | 1 |
Article title

Przebaczenie jako działanie. O znaczeniu tego, co nieprzewidywalne dla edukacji

Content
Title variants
PL
Forgiveness as an action. The meaning of the unpredictable for education
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na przebaczenie w aspekcie jego nieprzewidywalności (asystemowości) oraz zasygnalizowanie znaczenia tej kategorii dla edukacji i kształcenia nauczycieli. W tekście zostaje także ukazana możliwość praktycznego przeniesienia tej kategorii na grunt funkcjonowania szkoły jako instytucji, zgodnie ze znaczeniem, jakie nadaje przebaczeniu Hannah Arendt.
EN
The aim of the paper is to draw attention to the issue of forgiveness in terms of its unpredictability (non-system) and to emphasize the importance of this category for education and teacher training. The text presents also the possibility of practical application of this category to the school, on the basis of the concept of forgiveness, used by Hannah Arendt.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Arendt H., Kondycja ludzka, przekł. A. Łagodzka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000.
 • Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
 • Derrida J., Przebaczyć-nieprzebaczalne i nieprzedawnialne, przekł. U. Hrehorowicz, „Principia” 1999, t. 2 4-25.
 • Domeracki P., Jaranowski M., Zdrenka M.T, Sześć cnót mniejszych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2 2012.
 • Encyklopedia pedagogiczna XX wieku, t. 1 1, A-F, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • García Cuadrado J.A., Człowiek – byt, który zapomina, przekł. P. Roszak, [w:] U źródeł pamięci. O „zapominaniu” w historii, teologii i literaturze, P. Roszak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Grzegorczykowa R., O przyznawaniu się do winy i aktach pokrewnych, „Etyka” 2003, nr 34.
 • Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przekł. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
 • Kaszyński K., W poszukiwaniu wartości, [w:] Humanizm, prakseologia, pedagogika, Z. Wołk (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998.
 • Kołakowski L., O tym, co dobre i prawdziwe, [w:] idem, Mini wykłady o maxi sprawach, seria druga, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
 • Kotarbiński T., Czyn, wydanie drugie przejrzane i poprawione, Polskie Wydawnictwo Filozoficzne, Lwów 1937.
 • Kowalczyk S., Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 • Król A., Przebaczenie jako wartość w wychowaniu, „Roczniki Nauk Społecznych” 2000-2001, t. 28 28-29, z. 2 .
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
 • Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, wstęp i wybór tekstów B. Lenarczyk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 • Madalińska-Michalak J., Góralska R., Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
 • Maryniarczyk A., Zeszyty z metafizyki IV. Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, SITA, Lublin 2000.
 • Michalak J., Studencka praktyka naukowo-badawcza. Zagadnienia etyczne, [w:] Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, J. Michalak (red.), Redakcja Naukowa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Powszechna encyklopedia filozofii A-B, A. Maryniarczyk (red.), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.
 • Spaemann R., Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przekł. J. Merecki SDS, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Stawrowski Z., Przestrzeń dla Samarytanina, „Plus-Minus”, dodatek do „Rzeczpospolitej” 2014, 31 października – 2 listopada.
 • Śliwerski B., Komu służą rankingi oświatowe?, [w:] Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, M. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła-Jurczak (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Śliwerski B., Pedagogika radykalnego humanizmu, [w:] idem, Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 • Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Tischner J., Etyka solidarności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1981.
 • Zamojski P., Miejsce normatywności w dyskursie pedagogiki: ku pojmowaniu działania edukacyjnego jako kwestii etycznej, [w:] Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, J. Michalak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3103
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.