PL EN


2015 | 1 |
Article title

Chodź ucieknijmy…, czyli rzecz o akademickim nieposłuszeństwie

Content
Title variants
PL
“Let’s run away …”: a paper on academic disobedience
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem tekstu jest ukazanie problemów związanych z procesem przemian w szkolnictwie wyższym, szczególnie z parametryzacją, której przedmiotem staje się naukowy dorobek akademików. Wśród dających się zaobserwować reakcji środowiska na tę sytuację, godną uwagi jest postawa, którą na wzór terminu „obywatelskie nieposłuszeństwo” autorzy tekstu nazywają nieposłuszeństwem akademickim. Przywołane w tekście przykłady dotyczą działań, które są wyrazem niegodzenia się z rzeczywistością i szukania dróg jej zmiany, co – w myśl wniosków, do których dochodzą autorzy – jest przywilejem i obowiązkiem naukowców.
EN
The purpose of the text is to show the problems associated with the process of changes in higher education, in particular parametrization that takes the academic achievements of scholars as its object. Among the reactions to that situation in academic circles, there is the attitude similar to “civil disobedience”. Examples, which are given by the authors, relate to actions that express disagreement with reality and search for ways to change it. In accordance with the conclusions of the text, this attitude is the privilege and duty of scientists.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Arendt H., Myślenie, przekł. H. Buczyńska-Garewicz, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2002.
 • Barańska E., Moralność w polityce: rozważania w kontekście teorii politycznej Hannah Arendt, „Teki Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. – OL PAN” 2008, s. 49.
 • Bruner J., O poznaniu. Szkice na lewą rękę, przekł. E. Krasińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
 • Bylica U., Dąbrowski B., Od Gali do Kabaretu – programy satyryczne Letnich Szkół Młodych Pedagogów, [w:] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym. 20-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Czerepaniak-Walczak M., Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Czerepaniak-Walczak M., Studia doktoranckie w systemie szkolnictwa wyższego i w społeczeństwie wiedzy: komu i do czego potrzebne są studia doktoranckie na kierunku/w dyscyplinie Pedagogika, „Rocznik Pedagogiczny” 2013, t. 36.
 • Czyżewski M., Dyskursy tożsamościowe w nauce i życiu społecznym: odmiany, własności, funkcje, [w:] Tożsamość, nowoczesność, stereotypy. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Bokszańskiemu, R. Dopierała, K. Kaźmierska (red.), Nomos, Kraków 2012.
 • Dudzikowa M., Poczucie humoru nauczycieli w ocenie uczniów, [w:] Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria-praktyka-perspektywy, D. Ekiert-Oldroyd (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 • Dudzikowa M., Niekomfortowe położenie instytucji uniwersytetu w kłopotliwym kontekście. Esej w trosce o rozwój (nie tylko) kapitału społecznego, [w:] M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, M. Marciniak, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnozy-interpretacje-konteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • http://sliwerski-pedagog.blogspot.com.
 • Giroux H. A., Naga pedagogia i przekleństwo neoliberalizmu: przemyśleć edukację wyższą jako praktykę wolności, przekł. P. Zamojski, [w:] Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, H. A. Giroux, L. Witkowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 289.
 • Jakubiak-Mirończuk A., Model tworzenia prawa w Polsce po reformie Better Regulation a idea demokracji deliberatywnej, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 2009, nr 3.
 • Konopczyński M., Etos nauki a współczesne polskie szkolnictwo wyższe. Refleksje pedagoga…, [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Król Z., Filozofia a nauki ścisłe, „Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne” 2014, t. 2.
 • Matynia E., Negocjujmy rewolucje: uwagi o demokracji performatywnej, „Kultura i Edukacja” 2009, nr 2 (71).
 • Matynia E., Demokracja performatywna, „Alternativa Dictionery”, http://alternativa.org.pl/dictionary/?p=104.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Reykowski J., Procesy grupowe a rozwiązywanie antagonistycznych konfliktów: Czy idea demokracji deliberatywnej może mieć swój psychologiczny sens?, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2.
 • Szutta A., Przemoc a obywatelskie nieposłuszeństwo, „Analiza i Egzystencja” 2013, nr 22.
 • Szymborska W., Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2004.
 • Wasilewski J., Podstawy demokracji deliberatywnej, [w:] Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, J. Reykowski (red.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3107
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.