PL EN


2014 | 6 |
Article title

Сакралізацыя вобразу Радзімы ў творчасці беларускіх пісьменнікаў Польшчы

Content
Title variants
BE
Sakralizacja obrazu ojczyzny w twórczości pisarzy białoruskich w Polsce
BE
The sacralization of the image of homeland in works of Belarusian writers in Poland
Languages of publication
Abstracts
UK
Святлана Тарасава - Гродна
PL
W artykule omówiono problem sakralizacji obrazu ojczyzny w twórczości pisarzy białoruskich w Polsce. Obserwacja obiektów sakralnych, które składają się na pojęcie ojczyzny, pozwala sformułować wniosek, że ojczyna jest dla członków Białoruskiego stowarzyszenia „Białowieża” wartością najwyższą, pozostającą w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi.
EN
The article considers the problem of sacralization of the image of homeland in works of Belarusian writers in Poland. In the process of the examination of sacred objects which constitute the notion of homeland, the idea that homeland being their highest value is consistent with basic Christian values has been confirmed.
Publisher

Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3399
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.