PL EN


2014 | 6 |
Article title

Тэкст навін як тып дыскурсу

Content
Title variants
BE
Tekst wiadomości jako typ dyskursu
BE
The text of the news as a type of discourse
Languages of publication
Abstracts
RU
Алена Ермакова - Гомель
PL
Artykuł analizuje poziomy tekstu w mass mediach. Współczesne podejścia do tekstów masowego przekazu zakładają konieczność traktowania każdego z nich jako specyficznego rodzaju dyskursu. Dyskurs to jedność formy językowej, znaczenia i działania. Stąd ogromne zainteresowanie analizą tekstów medialnych z perspektywy dynamicznego charakteru ich tworzenia. Teksty dziennikarskie jako oddzielny typ dyskursu społecznego stanowią skomplikowaną konstrukcję formy, związanego z nią znaczenia i działania, które może być wynikiem zastosowania odpowiednich środków tekstowych. Analiza gramatyczna języka w tekstach prasowych pozwala wskazać ogólną orientację informacji przekazywanej przez dziennikarza lub informację całego wydania.
EN
The article examines the levels of analysis of mass media texts. Modern approaches to dealing with mass media texts require considering texts as a particular type of discourse. Discourse is a complex unity of linguistic form, meaning and action. Therefore, the greatest interest lies in the analysis of mass media texts from the perspective of dynamic nature of their production, understanding and action implemented by their means. The journalistic text as a distinctive type of social discourse is a complex unity of linguistic form, meaning inherent in this form, and action which can be caused by means of this text. The grammatical analysis of language in press is capable of revealing the general orientation of a journalist’s message or the message of the whole edition.
Publisher

Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3426
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3426
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.