PL EN


2015 | 1 |
Article title

Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera

Content
Title variants
PL
Psychology and theology. The role of reunion in the anthropological reflection of J. Ratzinger
Languages of publication
Abstracts
EN
Ratzinger shows a deep appreciation for Saint Augustine, the one among the Church Fathers who is known for his work on the interior, emotional world of man’s experience. He draws on the reflections of the renown 20th century psychologist Albert Görres and cites the works of C.G. Jung. By defending the truth about the creation, Ratzinger defends the meaning of the human psyche. Combining both psychological and theological research, he turns the reader’s direction to the reality of human sin and guilt, emphasizing the healing power of faith, prayer and the sacraments. Ratzinger also expresses his concern for people with mental disabilities, who he views as the privileged children of the Creator. He encourages mental hygiene and stresses how, when treated as a priority, the sacrament can have a positive infl uence on the mental well being of any person. He stresses the specifi cs of theology, which cannot be reduced to a science. Above all, the author emphasizes the truth about Christ, who brings salvation to humankind. Salvation cannot be attained through psychological means, without God, who is identified as the construction point of human existence.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008.
 • Benedykt XVI, Adhortacja Africae munus.
 • Benedykt XVI, Spe salvi.
 • Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, Kraków 2011.
 • Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2001
 • Cyprian z Kartaginy, De dominica oratione, w: Thasci Caecilli Cypriani Opera omnia, CSEL III 1.
 • Görres A., Glaubensgewißheit in einer pluralistischen Welt, IKZ 12 (1983).
 • Görres A., Uwagi psychologiczne na temat grzechu pierworodnego i jego skutków, w: C. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła. Głos psychologa, filozofa, teologa, Poznań 1997.
 • Guardini R., Das Wesen des Christentums. Die menschliche Wirklichkeit des Herrn. Beiträge zu einer Psychologie Jesu, Mainz – Paderborn 1991.
 • Jung C. G., Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge, Zürich 1948.
 • Lohfi nk G., Pesch R., Tiefenpsychologie und keine Exegese, Stuttgart 1987.
 • Maier H., Getto emancypacji – przeczytane ponownie, w: J. Ratzinger, H. Maier, Demokracja w Kościele. Możliwości i ograniczenia, Kraków 2004.
 • Ojciec Święty Benedykt XVI w Fatimie 12-13 maja 2010. Akt zawierzenia, modlitwy, homilie, przemówienia, Kraków 2010.
 • Ratzinger J., Brücke der Einheit und Versöhnung. Pfi ngstpredigt beim Gottesdienst zum Sudetendeutschen Tag in München am 3.6.1979, München 1979.
 • Ratzinger J., Communio – program, „Communio” 1992 nr 5.
 • Ratzinger J., Dogma und Verkündigung, München – Freiburg/Br. 1973.
 • Ratzinger J., Doświadczenie a wiara, „Communio” 1981, nr 4.
 • Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, Poznań 2009.
 • Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005.
 • Ratzinger J., Głosiciele i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, Opera omnia t. XII, Lublin 2012.
 • Ratzinger J., Gottes Projekt. Nachdenken über Schöpfung und Kirche, Regensburg 2009.
 • Ratzinger J., Moje życie. Wspomnienia z lat 1927-1977, Częstochowa 1998.
 • Ratzinger J., Na początku Bóg stworzył...Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, Kraków 2006.
 • Ratzinger J., Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, Poznań 1998.
 • Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003.
 • Ratzinger J., Prawda i sumienie, „Ethos” 4(1991) nr 3/4
 • Ratzinger J., Prawda w teologii, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Przekaz wiary i źródła wiary, „Więź” 1984 nr 2/3.
 • Ratzinger J., Raport o stanie wiary, Marki 2005.
 • Ratzinger J., Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd, Kraków 2008.
 • Ratzinger J., Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, Wrocław 2001.
 • Ratzinger J., Święto wiary. O teologii mszy świętej, Kraków 2006.
 • Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Tożsamość z Kościołem, „Collegium Polonorum” 1995/1996 nr 13.
 • Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., W drodze do Jezusa Chrystusa, Kraków 2004.
 • Ratzinger J., Zeitfragen und christlicher Glaube. Acht Predigten aus der Münchener Jahren, Würzburg 1982.
 • Ratzinger J., Znaczenie Dnia Pańskiego, „Communio” 1995 nr 3.
 • Ratzinger J. / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2007.
 • Ryn Z. J., Na obraz i podobieństwo Boże – czy zawsze?, „L’Osservatore Romano” 1997 nr 3.
 • Szymik J., Theologia Benedicta, t. II, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3474
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.