PL EN


2015 | 1 |
Article title

W nurcie wyzwań ludzkiego życia

Authors
Content
Title variants
PL
In the Stream of Needs of the Human Life
Languages of publication
Abstracts
EN
The contemporary man, and perhaps especially Christian, feels himself torn in to direction. On the one hand, he wants to be a good Christian, and he is moved in the direction of worship, adoration and faith in Christ. On the other hand, he believes in man and man’s eff ort to build up the world, in human progress, in diff erent philosophy and political conception, in human potential to build the future. Both of these directions seem good and deserving of all his eff ort, but they seem to be two diff erent directions. There is an apparent conflict between the upward impulse of faith, worship, adoration and the forward in the direction of faith only in man, faith in the liberally world, faith in human progress, faith in economy and political philosophy. This apparent conflict between man’s upward impulse toward God and his forward impulse toward progress results in a spiritual dualism. Therefore a man in our time will better know himself and reality of the progress of the world in the authentic value of our civilization too. On the way of renovation of his life in the faith’s dimension, has a man the possibility to find the motivation to live in the new light of God’s love.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Kraków 2014.
 • Bartnik Cz., Personalizm, Lublin 2008.
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, t. I.
 • Benedykt XVI, Podsycajcie zamiłowanie do prawdy. Przemówienie do uczestników kongresu wydziałów medialnych uczelni katolickich z dnia 23 V 2008, „L’Osservatore Romano” 7-8 (2008).
 • Benedykt XVI, W czasach kryzysu potrzebujemy relacji opartych na bezinteresowności i miłości. Przemówienie do przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych z dnia 6 VI 2012, „L’Osservatore Romano” 7-8 (2012).
 • Comiteto Centrale del Grande Giubileo dell’Anno 2000, Diario di un evento di fede, Città del Vaticano 2001.
 • Dyrda M. J., Świderski A., Rozwój osobowy i jego zagrożenia, Siedlce 2003.
 • Ewertowski S., Transcendencja ludzkiej osoby, w: Veritas Christi liberat, P. Rabczyński (red.), Olsztyn 2014.
 • Franciszek, Homilia wygłoszona do uczestników Światowego Dnia Młodzieży w dniu 25 VII 2013 w Rio de Janeiro, „L’Osservatore Romano” 8-9 (2013).
 • Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii fi lozofi cznej K. Wojtyły, Kęty 2000.
 • Grabowski J., Budowa przyszłości człowieka i narodu na tradycji i dziedzictwie, w: Ku zmartwychwstaniu narodu. Wykłady inauguracyjne 2010/2011, S. Urbański (red.), Warszawa 2010.
 • Grocholewski Z., Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013.
 • Gulbinowicz H., Wokół teologii osoby, w: In Persona Christi, K. Góźdź (red.), Lublin 2009, t. II.
 • Jan Paweł II, Incarnationis misterium. Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000, Watykan 1998.
 • Jan Paweł II, Jezus Chrystus jest pełnią całego objawienia. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 28 I 2000, „L’Osservatore Romano” 3 (2000).
 • Jan Paweł II, List apostolski Tertio millenio adveniente, Watykan 1994.
 • Jan Paweł II, Pojednajcie się z Bogiem. Homilia w czasie Mszy św. w bazylice św. Sabiny z dnia 28 II 2001, „L’Osservatore Romano” 4 (2001).
 • Jan Paweł II, Serce Chrystusa zawsze otwarte dla wszystkich. Homilia w czasie Uroczystości Objawienia Pańskiego i Zamknięcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 z dnia 6 I 2001, „L’Osservatore Romano” 2 (2001).
 • Jan Paweł II, Wartości religijne i moralne wspólnym dziedzictwem. Przemówienie do uczestników Konferencji Ministrów Rady Europy w dniu 3 XI 2000, „L’Osservatore Romano” 1 (2000).
 • Jan Paweł II, Wartość zaangażowania w rzeczywistość doczesną. Przemówienie na audiencji generalnej w dniu 13 XII 2000, „L’Osservatore Romano” 3 (2001).
 • Jan Paweł II, W służbie cywilizacji miłości. Przemówienie na audiencji generalnej z dnia 23 VIII 2000, „L’Osservatore Romano” 10 (2000).
 • Jan Paweł II, Współpracować w szerzeniu Królestwa Bożego na świecie. Przemówienie na audiencji generalnej z dnia 6 XII 2000, „L’Osservatore Romano” 3 (2001).
 • Kasper W., Kościół Katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo, Kraków 2014.
 • Korab K., Czy nowy wspaniały świat?, Warszawa 2010.
 • Lewandowski J., Bóg i człowiek, Warszawa 2001.
 • Peeters M. A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizm działania, Warszawa 2010.
 • Ratzinger J., Voici quel est notre Dieu, Paryż 2000.
 • Rychlicki Cz., Bosko-ludzkie misterium chrześcijaństwa, w: In Persona Christi, K. Góźdź (red.), t. I, Lublin 2009.
 • Sajdak A., Edukacja kreatywna, Kraków 2008.
 • Tischner J., Idąc przez puste Błonia, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/3490
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_3490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.